Abonnement beeindiging

Beƫindiging abonnement kan tegen het eind van de abonnementstermijn. door uiterlijk een kalendermaand voor het verstrijken van de abonnementsperiode per mail het abonnement op te zeggen.